Home

Welkom

Als controller is het leveren van (integere) business-informatie (gevraagd en ongevraagd) cruciaal. Een goede Planning & Control cyclus met de daarbij behorende betrouwbare management rapportages zijn daarbij erg belangrijk. Samenwerking met en ondersteuning en coaching van collega’s is van essentieel belang om het juiste verhaal achter deze informatie te krijgen.


Heeft u tijdelijk een financieel specialist nodig voor een project?

Zijn er tijdens een interim controle zaken aan het licht gekomen die verbeterd moeten worden, en is de capaciteit of kennis intern niet aanwezig?

Is er tijdelijk vraag naar een controller vanwege een omvangrijk project of heeft u vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk extra capaciteit nodig?


GW-Interim Management is het antwoord op deze vragen.